Προδιαγραφές
Κατασκευή φακού 20 στοιχεία σε 14 ομάδες
Ελάχιστο άνοιγμα F22
Μέγεθος φίλτρου φ95mm
Οπτική γωνία (ισοδύναμο με 35mm) 16.4 ° - 4.1 °
Ελάχιστη απόσταση εστίαση 280 εκατοστά / 110.2 in.
Διαστάσεις (διάμετρος x μήκος) φ105mm x 260,1 χιλιοστά / 4.1 in. x 10,2 in.
Αριθμός λεπίδων διαφράγματος 9 (στρογγυλοποιημένο διαφράγματος)
Μέγιστος λόγος μεγέθυνσης 1: 4,9
Βάρος 1930 g (Προστατευτικό κάλυμμα: 1830 g) / 68,1 ουγκιά (Προστατευτικό κάλυμμα: 64,5 ουγκιά)

Όλα τα στοιχεία που υπολογίζονται από την SIGMA. Εμφάνιση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Αντίστοιχες AF Βάσεις

SIGMA / NIKON / CANON;

 

 

 

The highly compact, lightweight version of the 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports lens in our Sports line. When removed from the camera, this lens is easy to carry. 
The tripod socket may be detached and replaced with a protective cover to further reduce weight and make handheld photography an even more lightweight and convenient experience. This lens is the optimal choice for photographers who desire super-telephoto functionality while staying light on their feet.

The highly compact, lightweight version of the 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports lens in our Sports line.

Exemplifying the outstanding performance of the Contemporary line, this lens offers the same high optical performance in a lightweight package ideal for a wide variety of photographic scenes.

Retaining the basic specifications of the SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports in the Sports line, this lens offers lightweight and compact construction ideal for carrying and extended handheld photography. With an emphasis on optical performance, this lens features FLD (“F” Low Dispersion), SLD (Super Low Dispersion), and other fine glass elements and optimized power distribution. An issue for hyper-telephoto lenses in particular at the telephoto end, optical aberrations have been minimized throughout the zoom range. Dust- and splash-proof, to facilitate photography in the field, and featuring a detachable tripod socket for more convenient handheld photography, this lens is a lightweight high-performance model offering outstanding usability.

[Contemporary]
Leveraging the latest technology to combine outstanding optical performance with compact design, this line is perfect for a wide range of photographic scenes.

SIGMA is organizing all its interchangeable lenses into three product lines; Contemporary, Art and Sports. Among the three, the Contemporary line is a high performance line which incorporates the very latest technology making it possible to accommodate both high optical performance and compactness for use in various photography situations. SIGMA has solved the difficult problem of keeping the size and weight down without compromising optical performance and function with the latest technology.

specifications

Detachable tripod socket.

 

The tripod socket is detachable, allowing the lens to be carried by itself. After the socket is replaced with the protective cover, the lens weighs only 1,830 g for easier carrying. Without the socket, the lens has minimal protruding parts and fits well into limited space for storage. Moreover, the tripod socket is made of magnesium, which is light and strong at the same time.

 

 

 

 

This lightweight lens is easy to carry and use in a wide variety of photographic scenes. At the same time, as may be expected of a member of our high-performance Contemporary line, this lens features all the core functionality you need for your photography, including splash- and dust-proof construction, a zoom lock switch that can be set for any focal length, a water- and oil-repellent lens coating, an easily accessible AF/MO/MF switch, and a newly designed tripod socket. This lens is also compatible with SIGMA’s newly developed teleconverters (sold separately), with which it offers AF up to F8.

Dust-proof and splash-proof mount.

 

As with the SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM|Sports from the Sports line, the lens mount incorporates rubber sealing to protect the mount from dust and water drops.

Water and oil-repellent coating helps ensure performance in all conditions.

 

The foremost lens elements feature a water- and oil-repellent coating that allows water to be wiped away easily and prevents oil and fat from sticking to the surface, even in challenging shooting conditions. This coating also makes maintenance of the lens surface easier.

Zoom lock switch that can be set at any focal length.  

 

The new zoom lock switch enables the zoom ring to be locked at any focal length. It can be fixed at the photographer’s desired focal length, which allows stable shooting even when the lens is positioned upward or downward. This feature is also useful during long-exposure photography.

TSC (Thermally Stable Composite)

Conventionally it is considered essential to leverage the qualities of metal and polycarbonate in camera and lens layout design. A first for the industry, the barrel of the new series of SIGMA lenses features a new TSC (Thermally Stable Composite)* that offers minimal thermal shrinkage combined with exceptional hardness. It also offers 25% greater elasticity than polycarbonate. Since its thermal shrinkage is low, TSC matches well with metal parts, further contributing to the high-precision construction of the lens.

*TSC (Thermally Stable Composite) offers thermal expansion characteristics similar to those of aluminum. Parts made with TSC deform less, making possible lens construction of extremely high precision. As compared to polycarbonate containing 20% glass, a commonly used material, TSC offers approximately 70% higher elasticity. As compared to polycarbonate containing 30% glass, it offers 25% higher elasticity. (Comparison is between SIGMA-produced components.)

Intelligent OS featuring updated algorithm.

 

The OS (Optical Stabilizer) function features an acceleration sensor to ensure even higher precision. Two OS modes are available: Mode 1 for general photography and Mode 2 for motor sports and other applications requiring panning. In Mode 2, the acceleration sensor teams up with the Intelligent OS and its updated stabilization algorithm to deliver effective stabilization while you move the camera horizontally, vertically, or diagonally—regardless of the position of the lens. This feature helps ensure effective panning and outstanding capture of moving subjects.
Note: This lens is incompatible with film SLR cameras with the exception of the Nikon F6 and Canon EOS-1V.

Two full-time manual modes available, 
including manual override.

 

In addition to AF and MF, MO (Manual Override) is available as an option via the focus mode switch. When the switch is set in the MO position, the lens may be switched to manual focus simply by rotating the focus ring—even during continuous AF. In the AF position, standard full-time manual focus remains available. With the SIGMA USB DOCK (sold separately), you can easily customize the degree of twist sensitivity in MO mode.

Quieter and faster optimized AF

 

The HSM (Hyper Sonic Motor) ensures high speed and quiet AF. Enhancing the drive algorithm applied in previous models, SIGMA has enhanced focus accuracy in autofocus continuous (AF-C) mode by 5 percent.

High-precision, rugged brass bayonet mount

 

The brass mount combines high precision with rugged construction. Its treated surfaces and enhanced strength contribute to the exceptional durability of the lens.

 

 

 

Minimized transverse chromatic aberration—thanks to FLD and SLD glass lens elements.

 

 

This lens feaures one FLD (“F” Low Dispersion) glass* element, which offers performance equivalent to fluorite, and three SLD (Special Low Dispersion) glass elements to minimize chromatic aberration. In particular, the low-dispersion glass elements and optimized power distribution help minimize transverse chromatic aberration, which can tend to affect the telephoto end and cannot be reduced by adjusting focus. The end result is outstanding image quality throughout the zoom range.
*FLD glass is ultra-low-dispersion glass that offers performance of the highest level. Highly transparent, its refractive index and dispersion are extremely low as compared to conventional types of glass. It offers characteristics very similar to those of fluorite, which is valued for its anomalous dispersion. These characteristics minimize residual chromatic aberration (secondary spectrum), which cannot be corrected by ordinary optical glass, while helping to produce sharp, high-contrast images.

Flare and ghosting reduction

 

From an early stage in the lens design process, flare and ghosting have been measured to establish an optical design resistant to strong incident light sources such as backlighting. SIGMA’s Super Multi-Layer Coating reduces flare and ghosting to help photographers produce sharp and high contrast images even in backlit conditions. The included lens hood can be attached to block out extraneous light, which can have a negative effect on rendering performance.

 

Exclusive low-dispersion glass

The degree to which light is refracted by glass depends on the light's wavelength. This fact causes different colors of light to focus at slightly different points. The result is chromatic aberration, the color fringing that is particularly noticeable in telephoto lenses. Most chromatic aberration can be removed by combining a high-refractivity convex lens element with a low-refractivity concave element. Yet residual chromatic aberration known as “secondary spectrum” may still remain. To minimize this secondary spectrum, which can be a serious issue with conventional lenses, SIGMA lenses feature up to three types of exclusive low-dispersion glass offering superior performance: ELD (Extraordinary Low Dispersion), SLD (Special Low Dispersion) and FLD (“F” Low Dispersion). In particular, FLD glass offers ultra-low dispersion in combination with high transmittance and the anomalous dispersion characteristics of fluorite. Meticulous deployment of these types of exclusive low-dispersion glass and optimization of power distribution gives SIGMA lenses superlative image rendition undiminished by residual chromatic aberration.

SIGMA lens technology

MTF chart

MTF chart guide

 

Distortion

Distortion guide

 

Vignetting

Vignetting guicde

 

Rounded diaphragm

 

When photographing with point light sources such as electric lights or reflections on a body of water in the background, the rounded 9-blade diaphragm helps produce an attractive bokeh effect—even at large-aperture settings.

 

 

 

 

 

Combined with SIGMA TELECONVERTER TC-1401, the lens offers a 1.4x greater focal length. Combined with SIGMA TELECONVERTER TC-2001, it offers a 2.0x greater focal length. Both teleconverters are designed to support outstanding image quality.

Newly designed Teleconverters that enables AF to be effective up to F8

Teleconverters that are newly designed to match the new lens line-ups can be attached. The addition of SIGMA’s TELECONVERTER TC-1401 or TELECONVERTER TC-2001 produces a MF 210-840mm F7-9 hyper-telephoto zoom lens or a MF 300-1200mm F10-12.6 hyper-telephoto zoom lens respectively. In addition, when SIGMA TELECONVERTER TC-1401 is attached to cameras that are compatible with AF at F8, it is possible to shoot with AF. 
*When shooting subjects with low contrast or luminosity value, focus may not be spot on the subject.

Exclusive low-dispersion glass incorporation

SIGMA TELECONVERTER TC-1401 incorporates 1 SLD and SIGMA TELECONVERTER TC-2001 incorporates 2 SLD glass elements, which ensures high-performance image quality.

About Tele Converter

 

 

 

 

 

All SIGMA's manufacturing – right down to the molds and parts – is carried out under an integrated production system, entirely in Japan. We are now one of the very few manufacturers whose products are solely "made in Japan". We like to think our products are somehow imbued with the essence of our homeland, blessed as it is with clean air and water, and focused hard-working people. We pride ourselves on the authentic quality of SIGMA products, born of a marriage between highly attuned expertise and intelligent, advanced technology. Our sophisticated products have satisfied professionals and lovers of photography all over the world, because our manufacturing is based on genuine craftsmanship, underpinned by the passion and pride of our experts.

*A1:Aizu 1

46-megapixel Foveon
direct image sensor

The 46 effective megapixel (4,800 × 3,200 × 3 layers) and 44 recording megapixel (4,704 × 3,136 × 3 layers) 23.5 × 15.7mm APS-C X3 direct image sensor captures all primary RGB colors at each and every pixel location, ensuring the capture of full and complete color. Using three silicon-embedded layers of photo detectors, stacked vertically to take advantage of silicon's ability to absorb red, green and blue light at different respective depths, it efficiently reproduces color more accurately, and offers sharper resolution, pixel for pixel, than any conventional image sensor. Since color moiré is not generated, the use of a low-pass filter is not required, meaning light and color, generated by the 46-megapixel APS-C X3 direct image sensor is captured with a three-dimensional feel.

More about the sensor

MTF chart

MTF chart guide

Diffraction MTF

 

Geometrical MTF

 

 

Ultra-high precision and quality—all made in Japan

All SIGMA's manufacturing – right down to the molds and parts – is carried out under an integrated production system, entirely in Japan. We are now one of the very few manufacturers whose products are solely "made in Japan". We like to think our products are somehow imbued with the essence of our homeland, blessed as it is with clean air and water, and focused hard-working people. We pride ourselves on the authentic quality of SIGMA products, born of a marriage between highly attuned expertise and intelligent, advanced technology. Our sophisticated products have satisfied professionals and lovers of photography all over the world, because our manufacturing is based on genuine craftsmanship, underpinned by the passion and pride of our experts.

 

 

 

 

 

 

For our new product lines, we have developed exclusive SIGMA Optimization Pro software that allows the user to update the lens firmware and adjust the focus position and other parameters. The user will be able to connect the lens to a computer with a special SIGMA USB DOCK and use easy-to-operate on-screen controls to create personal lens specifications. The focus limiter will be customizable on this lens.

SIGMA UBS DOCK information, SIGMA Optimization Pro software download

 

Exclusive SIGMA Optimization Pro software

 

 

 

 

 

Over the years, SIGMA has manufactured an extremely wide variety of interchangeable lenses. Leveraging our unique know-how and resources, we present our new Mount Conversion Service, which will be available for the SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary and other SIGMA interchangeable lenses SIGMA will convert the current lens mount internal components, allowing you to continue using your favorite SIGMA lenses from the new product lines with a different camera body. Thanks to this service, you can use a favorite lens for many years to come, unrestricted by your original choice of camera system.

Note: SIGMA’s mount conversion service differs from ordinary repairs and product support and is not offered at your local SIGMA dealer or camera store. To access this service, please communicate directly with SIGMA.

Mount Conversion Service

 

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM [C]

  • Brand: SIGMA
  • Product Code: SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM [C]
  • Availability: 2-3 Days
  • 999decimal_point00€


Available Options